• Ik ontvang graag de nieuwsbrief!

  Stuur de nieuwsbrief naar:

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Neem contact op

Neem contact op

Maak kennis met je mobiliteitsmakelaar

Regio West-Overijssel

Arnold Helfrich

06 2535 7227

Regio Twente

Raymond Rutten

06 2557 8096

Meest gestelde vragen

Wat zijn de doelen van Overijssel Onderweg?

Overijssel Onderweg ondersteunt werkgevers in hun mobiliteitsbeleid. Met diverse acties en maatwerkoplossingen werken we samen aan:  

 •              Minder vervoer: om de capaciteit van het mobiliteitssysteem optimaal te gebruiken zetten we in op het mijden van de spits en streven we naar een meer gelijkmatig gebruik van de infrastructuur.

 

 •              Ander vervoer: om een vastlopend mobiliteitssysteem te voorkomen zetten we in op alternatieven die de bereikbaarheid helpen te vergroten.

 

 •              Schoner vervoer: we stimuleren schoner vervoer om de effecten van slechte luchtkwaliteit (stikstof, fijnstof, CO2) op onze gezondheid en de natuur te beperken.

 

Zo houden we samen Overijssel aantrekkelijk en bereikbaar. 

Wie financiert Overijssel Onderweg?

Overijssel Onderweg wordt gefinancierd door Provincie Overijssel. Vanuit het provinciaal programma ‘Werkgeversaanpak, Veilig, Slim en Duurzaam’, worden bedrijven en organisaties geadviseerd om slimmer en schoner te reizen. In dit programma wordt gewerkt aan het verbeteren van de bereikbaarheid in de regio. Vanuit het strategisch werkplan 2022 en het hieruit voortvloeiend uitvoeringsplan, wordt dit vertaald in een gebiedsgerichte uitvoering die plaatsvindt binnen de netwerken Regio Zwolle Mobiel en Twente Mobiel.  

 

Het programma valt onder de eenheid Ruimte en Bereikbaarheid van de provincie. Deze eenheid is verantwoordelijk voor de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van steden en het landelijk gebied in Overijssel. Het programmateam maakt onderdeel uit van de afdeling beleidsvorming Mobiliteit.  

Wie werken er bij Overijssel Onderweg? 

Het programmateam bestaat uit een programmamanager, twee projectleiders, een communicatie- adviseur, een programma ondersteuner en twee externe mobiliteitsmakelaars. Gezamenlijk met de beide netwerken, werken zij vanuit het werkplan en uitvoeringsplan werkgeversaanpak 2022 aan de realisatie van de daarin opgenomen ambities.  

 

Binnen beide regio’s (Regio Zwolle en Twente) is ook een stuurgroep geïnstalleerd, met vertegenwoordiging uit zowel de publiek- als private sector. Deze stuurgroep adviseert en evalueert rond het op te stellen en uit te voeren programma.  

Waarom is duurzame mobiliteit belangrijk voor organisaties?

Het maakt uw bedrijf groener door werknemers keuzes te bieden om duurzaam te reizen. De voordelen: gezonde werknemers, minder CO2-uitstoot, goede bereikbaarheid in de regio, goed werkgeverschap en het bespaart kosten! 

 

Wilt u verduurzamen? Dan is het logisch om te kijken naar de huidige mobiliteit van uw organisatie. Samen met u streven wij naar slimme en duurzame mobiliteit in de regio. 

Wat is een mobiliteitsscan?

Het aanpakken en optimaliseren van uw mobiliteitsbeleid is een intensief proces. Waar moet u beginnen? In welke fase zit uw organisatie? Wat werkt wel en wat werkt niet? Hoe zorgt u voor voldoende draagvlak? En wat is er fiscaal allemaal (on)mogelijk? Veel vragen waar u niet zomaar het juiste antwoord op heeft. 

 

En wanneer u tot actie wilt overgaan, helpen wij u daar ook bij als partner van Overijssel Onderweg! Dit doen wij door het geven van een financiële impuls middels een subsidie, het samen organiseren van acties en het faciliteren van een interessant netwerk. 

 

Wilt u vrijblijvend kennismaken en ontdekken welke kansen uw organisatie heeft op het gebied van mobiliteit? Neem dan contact op voor een mobiliteitsscan en adviesgesprek. Geheel kosteloos. 

Is mijn regeling reiskostenvergoeding nog wel van deze tijd en kan het duurzamer?

Nederland is het enige land in West-Europa waar de meeste werkgevers hun personeel betalen om naar het werk toe te komen. Reiskostenvergoeding is dan ook een gewaardeerde secundaire arbeidsvoorwaarde. Een reiskostenregeling afschaffen levert een hoop gedoe op, en extra loon uitkeren is meteen belast. Er zijn ontwikkelingen. Zo is wel duidelijk dat steeds minder werkgevers voor de standaard leaseauto kiezen. Elke dag in de file? De werkgever wil er steeds minder vaak voor opdraaien. 

 

Enkele suggesties om de reiskostenvergoeding zo te geven dat er een duurzame stimulans vanuit gaat. 

 

Fietsen en lopen naar het werk kan worden gestimuleerd door ook fietsers en voetgangers € 0,19 per kilometer te geven. 

 

Het aanschaffen van een ‘groene auto’ kan worden gestimuleerd door: 

 

▪ bijrijders daarvan een volledige reiskostenvergoeding voor het woon-werk-verkeer te geven. Ook als voor andere automobilisten lagere vergoeding geldt. 

 

▪ een goedkope lening daartoe mogelijk te maken. 

 

▪ de bestuurders daarvan een hogere vergoeding te geven dan andere automobilisten. 

 

Het gebruik van het openbaar vervoer kan worden gestimuleerd door het reizen per OV volledig te vergoeden.

 

Bij de lease-regeling kan worden afgesproken dat: 

 

▪ uitsluitend ‘groene auto’s’ worden geleased. 

 

▪ leaserijders ook gebruik mogen maken van het openbaar vervoer. 

 

▪ werkgever kan een aantal NS Business-Cards bestellen. Daarop kunnen medewerkers, naast reizen met de trein, korting krijgen op parkeren, (trein)taxi, de hotspots en de OV-fiets. In een aantal gevallen een prima alternatief voor de lease-auto. 

 

Het privé-gebruik van de lease-auto kan worden beperkt. Bijvoorbeeld door de regel in te trekken dat bij privé-reizen in het buitenland de werkgever de brandstof volledig vergoedt. 

 

Medewerkers krijgen de mogelijkheid van een mobiliteitsbudget. Werkgevers die nu al met persoonlijke reisbudgetten werken, claimen besparingen van zo’n 10 tot 20 procent op de reiskosten. 

Wat zijn de voordelen van elektrisch rijden?

Elektrisch autorijden heeft aantal voordelen:

 

 

 

 

 • Er komen subsidies voor particulieren om een elektrische auto te kopen. 

 

Schoon vervoer helpt klimaatdoelen te halen 

 

In het Klimaatakkoord staat dat Nederland in 2030 49% minder CO2 moet uitstoten. In 2050 is dat 95%. Schoon vervoer helpt die doelen te bereiken. Alle nieuwe personenauto’s die in 2030 op de markt komen, moeten bijvoorbeeld 100% elektrisch zijn. Deze auto’s rijden dan op elektriciteit uit een batterij, waterstof-brandstofcel of zonnepanelen. 

Wat zijn de Green Deals van de overheid voor elektrisch rijden?

De overheid werkt met andere partijen aan afspraken over duurzaamheid in Green Deals. Zo ondersteunt de Rijksoverheid het gebruik van elektrische voertuigen in de transportsector. Denk bijvoorbeeld aan elektrische leaseauto’s, elektrisch openbaar vervoer en elektrische taxi’s. 

 

Dankzij Green Deals is er een landelijk dekkend netwerk van laadpunten voor elektrische auto’s. 

Hoe kan ik het gebruik van OV stimuleren?

Op Overijsselse bedrijventerreinen is er doorgaans weinig OV beschikbaar. Buslijnen lopen veelal aan de rand van het terrein. Als de loopafstand tussen bushalte en werkplek groot is, kunt u wellicht een deelfiets/fiets van de zaak aanbieden. 

 

Een aantal bedrijventerreinen liggen op fietsafstand van een treinstation. Medewerkers kunnen dan de “last mile” met een eigen fiets of OV-fiets naar het werk fietsen. U zou de kosten van de OV-fiets kunnen vergoeden. 

Hoe kan ik fietsen stimuleren?

Een werkgever kan op verschillende wijze fietsen stimuleren. Dit zijn de mogelijkheden. 

 

 • Werkgever kiest wel voor gebruik van de WerkKostenRegeling (WKR) 

 

 1. De vrije ruimte in de WKR benutten voor aankoop van een fiets 
 2. De fiets opnemen in een cafetariaregeling met uitruil bruto-netto
   
 • Werkgever kiest niet voor gebruik van de WKR 

 

 1. De medewerker een renteloze lening geven voor de aanschaf van de fiets.  
 2. Een fiets van de zaak ter beschikking stellen (koop of lease) 
 3. De fiets vergoeden via de onbelaste kilometervergoeding 

Lees onze digitale brochure over fiscale maatregelen voor meer informatie. 

Kan ik als werkgever een gezonde leefstijl stimuleren?

Dat kan zeker. En wij van Overijssel Onderweg kunnen u hier mee helpen. Vitale medewerkers zijn bewezen productiever, gelukkiger en tot wel 2 dagen per jaar minder ziek. Mobiliteit heeft, naast een verhoging van de vitaliteit een breder effect. 

Welke subsidies zijn voor duurzame mobiliteit beschikbaar?

U kunt een financiële bijdrage uit het Mobiliteitsfonds aanvragen. Het gaat om activiteiten die erop gericht zijn autoverkeer in de spits te beperken en de CO2 uitstoot te beperken. De bijdrage is maximaal 50% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen, met een minimum van € 500,- en een maximum van € 50.000,- per aanvraag, waarbij de subsidie voor voorbereidings- en administratiekosten maximaal 15% van de totale subsidie bedraagt. Het subsidieplafond voor 2020 is € 238.990,-, waarvan: 

 

€ 100.000,- voor Twente : Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden 

€ 138.990,- voor West Overijssel: Dalfsen, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Hardenberg, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle. 

Zie ook: www.overijssel.nl/loket/subsidie/mobiliteit/slimme-duurzame/ 

Overijsselse gemeenten kunnen op basis van de Subsidieregeling mobiliteit Overijssel subsidie aanvragen voor de voorbereiding en uitvoering van projecten en subsidieprogramma’s die opgenomen zijn in het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit Overijssel. Met de regeling wil de provincie bijdragen aan de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid in Overijssel. 

De subsidie bedraagt maximaal 75% van het eigen aandeel in de subsidiabele kosten met een maximum subsidie. Aanvragen kunnen tot en met 1 oktober 2020 worden ingediend. 

Zie ook: www.overijssel.nl/loket/subsidie/mobiliteit/mobiliteit/