• Ik ontvang graag de nieuwsbrief!

    Stuur de nieuwsbrief naar:

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Neem contact op

Neem contact op

Maak kennis met je mobiliteitsmakelaar

Regio West-Overijssel

Arnold Helfrich

06 2535 7227

Regio Twente

Raymond Rutten

06 2557 8096

Overijssel Onderweg valt onder de organisatie van provincie Overijssel. Een uitgebreide beschrijving van de bescherming van persoonsgegevens door provincie Overijssel vind je via deze link. De belangrijkste informatie staat ook hieronder vermeld.

 

Welke persoonsgegevens verzamelt Overijssel Onderweg?

U deelt persoonsgegevens met de provincie Overijssel als u contact opneemt, bijvoorbeeld als u een vraag stelt of een formulier invult. Het kan dan gaan om uw naam, telefoonnummer en adres, maar ook om alle andere persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van deze taken. Deze gegevens worden jaarlijks verwijderd uit de database van de website.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die met u in verband kunnen worden gebracht. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, telefoonnummer of uw e-mailadres. Maar ook het IP-adres van uw computer of uw Burgerservicenummer.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

De provincie Overijssel moet en wil voldoen aan de wet- en regelgeving voor het verwerken van persoonsgegevens. Dat betekent onder andere dat de provincie Overijssel alleen uw persoonsgegevens verwerkt als daar een wettelijke grondslag voor aanwezig is.

Daar komt bij dat de provincie Overijssel zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Zij heeft de plicht om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang of onrechtmatig gebruik. De provincie gebruikt hiervoor technische beveiligingsmaatregelen zoals het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles tot computersystemen. Daarnaast hebben alle provinciale medewerkers een geheimhoudingsplicht worden de medewerkers getraind in hoe ze veilig met persoonsgegevens kunnen omgaan. Toegang tot persoonsgegevens wordt alleen gegeven aan medewerkers die uw persoonsgegevens nodig hebben voor hun werk.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

De provincie Overijssel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel en volgt daarbij de Archiefwet (de zogenaamde selectielijsten), de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet Politiegegevens.

Het delen van persoonsgegevens

De provincie Overijssel deelt persoonsgegevens alleen met andere organisaties als dat noodzakelijk en rechtmatig is. Het komt voor dat de provincie Overijssel het verwerken van uw gegevens uitbesteedt aan een externe organisatie. Met deze organisatie sluit de provincie een zogeheten verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De provincie blijft verantwoordelijk voor het gebruik van uw gegevens door deze organisaties.

Gebruik van de website en het gebruik van cookies

De website van de provincie Overijssel kan links naar websites van andere organisaties bevatten. De provincie Overijssel is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywet- en regelgeving door deze organisaties.

Om de toegankelijkheid van de website te verbeteren wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestand dat tijdelijk lokaal wordt opgeslagen door uw browser. Een cookie kan geen virussen verspreiden.

Welke rechten heeft u?

De AVG

De AVG geeft u rechten als de provincie uw persoonsgegevens gebruikt of wil gaan gebruiken:

  • Recht op inzage in uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan door de provincie.
  • Recht op rectificatie van uw persoonsgegevens, recht op verwijdering van uw persoonsgegevens of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Recht op gegevensoverdraagbaarheid.
  • Recht van bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens.

Voor deze rechten biedt de wet ook uitzonderingen.

U kunt online een AVG-verzoek indienen. Gebruik hiervoor dit formulier: Inzage, correctie of verwijdering persoonsgegevens – Inleiding en inloggen (overijssel.nl)

U kunt uw verzoek ook schriftelijk per post indienen. De provincie Overijssel reageert binnen 4 weken schriftelijk op uw verzoek. Om misbruik te voorkomen kunnen we u vragen om u te identificeren. Indien u een uitgebreid verzoek indient, geeft de wet de provincie Overijssel de mogelijkheid later dan de termijn van 4 weken te reageren. Wanneer de provincie Overijssel hiervan gebruik wil maken, stellen wij u hiervan op de hoogte.

Heeft u vragen?

U kunt contact opnemen met de provincie Overijssel via postbus@overijssel.nl, via de contactpagina op onze website of per post. Het adres is: Provincie Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.

Indien u in contact wilt komen met de Functionaris Gegevensbescherming van de provincie Overijssel kunt u mailen naar fg@overijssel.nl

Klachten over de verwerking van persoonsgegevens

De provincie Overijssel helpt u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem dan contact met ons op. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de landelijke toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.