• Ik ontvang graag de nieuwsbrief!

    Stuur de nieuwsbrief naar:

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Neem contact op

Neem contact op

Maak kennis met je mobiliteitsmakelaar

Regio West-Overijssel

Arnold Helfrich

06 2535 7227

Regio Twente

Raymond Rutten

06 2557 8096

Hebt u meer dan 100 medewerkers in dienst? Zo ja, dan krijgt u vanaf volgend jaar te maken met het Besluit werkgebonden personenmobiliteit. Dit besluit verplicht bedrijven gegevens over het woon-werk verkeer en zakelijke verkeer van hun medewerkers bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aan te leveren. RVO is de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het besluit volgt uit de Klimaatwet. Vanaf 2050 geldt een emissiegrenswaarde van CO2 uitstoot van 0 gr per reizigerskilometer voor zakelijke mobiliteit en woon-werkmobiliteit.

Emissiewaarden

Om dit doel te halen gaat met emissiegrenswaarden worden gewerkt. Voor de zakelijke mobiliteit geldt met ingang van 1 januari 2026 een emissiegrenswaarde van 96 gram in kalenderjaargemiddelde per reizigerskilometer. Voldoet een bedrijf dan niet aan die norm , dan is er sprake van overtreding en moet het bedrijf de CO2 uitstoot verder terugdringen. Voor woon-werkmobiliteit is nog geen emissiegrenswaarde opgenomen, omdat daarvoor nog onvoldoende data beschikbaar zijn.

Meer dan 100 medewerkers

Jaarlijks wordt beoordeeld of de in het Klimaatakkoord afgesproken reductie van de CO2-emissie door werkgebonden personenmobiliteit in 2030 gaat worden gehaald. Daarom moeten bedrijven met meer dan 100 medewerkers in dienst jaarlijks op uiterlijk 30 juni gegevens verstrekken, zodat de rijksdienst kan berekenen of aan deze doelstellingen is voldaan.

Regeling op 1 januari 2024 in werking

De wetgeving die grote werkgevers (met meer dan honderd werknemers) verplicht om jaarlijks te rapporteren over de CO2-uitstoot van woon-werkverkeer en zakelijke kilometers is uitgesteld. De regeling zou eigenlijk per 1 juli 2023 worden ingevoerd, maar dat is niet gelukt. 1 januari 2024 is de nieuwe streefdatum.

Het gaat daarbij om basisinformatie, zoals de naam, het inschrijvingsnummer, het adres van een bedrijf en het aantal medewerkers. Ook moeten de bedrijven informatie delen over de gebruikte vervoermiddelen, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen reizen met het openbaar vervoer, per fiets of te voet, per bromfiets of scooter. Wordt een bromfiets, scooter of ander motorvoertuig gebruikt, dan moet vervolgens informatie worden verstrekt over de gebruikte brandstof of andere voeding. Daarbij moet een onderscheid worden gemaakt tussen elektrische voertuigen, elektrische voertuigen gecombineerd met benzine, diesel of waterstof en voertuigen die draaien op LPG, CNG, LNG, benzine, biobrandstof of diesel.

Voorbereiden op aanleveren gegevens

Het ontwerpbesluit leidt tot het aanleveren van gegevens, die in veel bedrijven vermoedelijk nog niet beschikbaar zijn. Voor een bedrijf is het dus raadzaam om vooruitlopend op 1 januari 2024, wanneer de regeling  in werking treedt, te bezien of de gegevens eenvoudig kunnen worden versterkt.

CO2 emissies naar 0

De CO2 emissies moeten in 2050 naar nul gaan. In de praktijk is het verstandig om vervoer met een auto die op fossiele brandstoffen rijdt zoveel mogelijk te beperken. Dit kan bijvoorbeeld door het aantal parkeerplekken te beperken of alternatief vervoer aantrekkelijker te maken. Ook kunnen bedrijven elektrische auto’s beschikbaar stellen, fietsen, openbaar vervoer en hybride werken stimuleren. Zie verder op deze website.

Als de beoogde reductie in 2025 al is bereikt, schorten de verplichte emissiegrenswaardes op en resteert slechts de hiervoor besproken informatieplicht. Bedrijven die twee jaar achtereenvolgend zeer positieve resultaten boeken, kunnen worden gevrijwaard van deze informatieplicht.

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/documenten/besluiten/2022/04/19/bijlage-voorhangversie-besluit-werkgebonden-personenmobiliteit-artikelen

Neem voor vragen contact op met een van onze mobiliteitsmakelaars.

Glimlachende vrouw is haar fiets op slot aan het doen
  • Tip je werkgever

  • Ik kwam dit tegen op OverijsselOnderweg!
  • denkt graag mee over mobiliteit.

Benieuwd hoe jij kunt bijdragen aan duurzame mobiliteit?

Neem direct contact op met één van onze mobiliteitsmakelaars en ontvang onafhankelijk, persoonlijk advies op maat.

Foto van een brug tijdens zonsondergang

Regio West-Overijssel

Arnold Helfrich

06 2535 7227

a.helfrich@overijssel.nl

Regio Twente

Raymond Rutten

06 2557 8096

r.rutten@overijssel.nl