• Ik ontvang graag de nieuwsbrief!

    Stuur de nieuwsbrief naar:

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Neem contact op

Neem contact op

Maak kennis met je mobiliteitsmakelaar

Regio West-Overijssel

Arnold Helfrich

06 2535 7227

Regio Twente

Raymond Rutten

06 2557 8096

Bij een nieuw jaar horen ook nieuwe ontwikkelingen. Zo worden de stuurgroepen Twente en West-Overijssel samengevoegd tot een gezamenlijke stuurgroep voor een nog betere kennisdeling, en geeft Nicole van Zomeren het stokje als programmamanager over aan Arnold Helfrich. In dit artikel kijken we terug op wat hieraan voorafging, en hoe Arnold het stuur over neemt.

De Stuurgroep

Nicole blikt terug op haar tijd als programmamanager: ‘We hebben de afgelopen jaren veel bereikt. Ik vond het een mooie mijlpaal toen Twente Mobiel en Regio Zwolle Mobiel hun krachten bundelden en vanaf september 2022 samen verder gingen als Overijssel Onderweg. Daar hebben we ook een nieuwe website bij ontwikkelt.”

“Het is belangrijk de samenwerking op te zoeken, zowel intern als binnen een gebied”

 

“De visie en missie van Overijssel Onderweg is Minder, Ander en Schoner vervoer. Hierbij zetten we vooral in op het verduurzamen van mobiliteitsbeleid van bedrijven en organisaties met 100+ werkgevers. Om dit te bereiken hebben we een aantal stappen gezet,” gaat Nicole verder.

Een gezamenlijke stuurgroep voor nog meer kennisdeling

De laatste grote stap waar Nicole mee te maken had was het samenvoegen van de twee stuurgroepen. De stuurgroep bestaat uit een afvaardiging van de publieke en private sector in Overijssel.

“De samenvoeging van de stuurgroepen is het resultaat van hard werk op een gebiedsgerichte aanpak. Dit betekent dat we niet per regio kijken maar ons richten op specifieke gebieden binnen Overijssel, bijvoorbeeld een bedrijventerrein. Door elke keer een bepaald gebied aan te pakken in plaats van individuele bedrijven hopen we op een efficiëntere manier verschil te maken in duurzaam mobiliteitsbeleid.”

De stuurgroep speelt hier een belangrijke rol in. “De leden uit de twee verschillende regio’s kunnen nu breder hun kennis en ervaringen delen. Daardoor functioneert het als klankbord voor Overijssel Onderweg. Wat loopt wel of juist niet lekker? En waar zien zij kansen en mogelijkheden in de praktijk? Zij geven gevraagd en ongevraagd advies.”

Inzetten op samenhang en gedragsverandering

Voorafgaand aan het samenvoegen van de stuurgroep is er al veel werk verzet. Zo hebben we ingezet op samenhang met de provinciale opgave. Door de mobiliteitsmakelaars intern in dienst te nemen is er een actievere aanpak mogelijk met meer samenhang met andere provinciale programma’s en doelen. “Het is belangrijk om de samenwerking op te zoeken, zowel intern binnen de provincie als binnen een gebied zoals een bedrijventerrein,” vindt Nicole.

Verder hebben we ingezet op gedragsverandering. “We hebben niet altijd invloed op bijvoorbeeld het aanpassen van infrastructuur of de mogelijkheid om grote investeringen te doen. Maar met gedragsverandering kan je ook veel bereiken. De crux bij gedragsverandering zit in het borgen van het juiste gedrag in het beleid van een organisatie. Hiervoor heb je data nodig, om de kansen en mogelijkheden voor gedragsverandering in kaart te brengen.”

Gratis tools voor inzichten in je bedrijf

Dit leidde tot de inkoop van de MobilityAnalyst en Mobiliteitsindex. Deze tools zijn nu gratis toegankelijk voor alle bedrijven en organisaties in Overijssel en de inzichten die hieruit voortkomen vergroten het succes van verduurzaming van mobiliteitsbeleid. “Behalve dat het data levert voor de individuele bedrijven en organisaties, schetst het ook een beeld van de provincie: wat kunnen we aanpakken en bij welke actuele mobiliteitsvraagstukken kunnen we aansluiten?

 

 

Tip van Nicole: benut de waarde die onze ambassadeurs hebben

Arnold als nieuwe programmamanager

Na zo veel bereikt te hebben is het tijd om het stokje over te geven aan Arnold. Dit gaat Arnold doen naast zijn rol als mobiliteitsmakelaar. Nicole geeft hem als tip: “Optimaliseer de gebiedsgerichte aanpak, er liggen kansen in sommige gebieden om de inzet vanuit de werkgeversaanpak te koppelen aan andere mobiliteitsopgaven. Benut daarbij de waarde die onze ambassadeurs hebben voor kennisdeling in het werkveld.”

“Ik wil de individuele bedrijven niet
uit het oog verliezen”

Arnold kan zich hier goed in vinden. “Ik hoop de komende tijd nog veel meer bedrijven te stimuleren om een duurzaam mobiliteitsbeleid te creëren. Hierbij wil ik verder inzetten op kennisdeling door ambassadeurs en onze aandacht te richten op clusters bedrijven in plaats van individuele bedrijven of organisaties.”

“Om bij zo’n gebiedsgerichte aanpak een groter aantal bedrijven te kunnen faciliteren richten we de website zo in, dat ze zelf aan de slag kunnen met onze tools. Maar ik wil de individuele bedrijven niet uit het oog verliezen: we zullen altijd ook een individuele aanpak blijven stimuleren”

Keuzemogelijkheid de sleutel

Verder gelooft Arnold in keuzevrijheid in een mobiliteitsbeleid. “Op het moment zie je nog vaak of, of opties. Of je krijgt een OV kaart, of een fiets, of kilometervergoeding. Het is belangrijk om bewust te zijn van de keuzes die de reizigers nu hebben. Wat de ene dag wel past, komt een andere dag misschien niet uit. Maar om de keuzemogelijkheid te geven om bijvoorbeeld één dag in de week thuis te werken kan je al een grote impact maken op de uitstoot van je bedrijf.”

Arnold sluit af: “Ik ga met veel enthousiasme voortborduren op het werk wat Nicole al heeft verzet. Gelukkig blijft Nicole wel in beeld, want ze gaat verder als programmamanager veilige, slimme en duurzame mobiliteit”.

Glimlachende vrouw is haar fiets op slot aan het doen
  • Tip je werkgever

  • Ik kwam dit tegen op OverijsselOnderweg!
  • denkt graag mee over mobiliteit.

Benieuwd hoe jij kunt bijdragen aan duurzame mobiliteit?

Neem direct contact op met één van onze mobiliteitsmakelaars en ontvang onafhankelijk, persoonlijk advies op maat.

Foto van een brug tijdens zonsondergang

Regio West-Overijssel

Arnold Helfrich

06 2535 7227

a.helfrich@overijssel.nl

Regio Twente

Raymond Rutten

06 2557 8096

r.rutten@overijssel.nl